Oferta

W gabinecie oferuję psychoterapię dla osób zainteresowanych pogłębionym poznaniem siebie, poszerzeniem samoświadomości, zrozumieniem i przepracowaniem źródeł doświadczanych konfliktów; osób, które nie radzą sobie z doświadczanymi trudnościami, szukających pomocy w rozwiązaniu swoich problemów, jak i takich które dobrze funkcjonują w życiu codziennym. W początkowym kontakcie z pacjentem ma miejsce konsultacja psychologiczna (2 do 3 spotkań) po których określona zostaje optymalna dla danej osoby forma pomocy. W trakcie konsultacji badana jest m.in. gotowość Read more about Oferta[…]